ADVERTENTIEVERORDENING geldig vanaf 5 februari 2016

 

Wij vinden dat ons speelgoed aan uw hoogste verwachtingen moet voldoen en deze moet overtreffen, en onze service moet overeenkomen met de kwaliteit van ons speelgoed. Als u om welke reden dan ook uw bestelling wilt retourneren, is dat heel eenvoudig! 

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum waarop u of een door u genoemde derde (die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit neemt.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op goederen die in één bestelling zijn opgenomen en afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of de door u genoemde derde (die niet de vervoerder is) alle goederen fysiek in ontvangst neemt. 

Als u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring af te leggen (bijvoorbeeld per brief of e-mail) of door het schadeformulier dat u op onze website kunt vinden, in te vullen en terug te sturen.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende als u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn een kennisgeving stuurt over de uitoefening van uw herroepingsrecht.

- Gevolgen van terugtrekking

Indien u dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (exclusief eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere standaardlevering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing dit contract te herroepen, terugbetalen. Deze terugbetalingen worden betaald via dezelfde betalingsmethode die bij de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een andere betalingsmethode hebt ingestemd. Aan deze terugbetalingen zijn voor u geen kosten verbonden. Wij kunnen de betaling van terugbetalingen uitstellen totdat wij de goederen terug ontvangen of totdat u het bewijs levert dat de goederen zijn teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen zo snel mogelijk terugsturen, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract. De termijn is gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht 

Maatwerk: het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk op maat zijn gemaakt.

Om het retourneren van producten te bespreken, kunt u contact met ons opnemen.

Cadeaubonnen.

Als u om welke reden dan ook niet helemaal tevreden bent met uw bestelling, neem dan contact op met onze klantenservice.

Dit retourbeleid treedt in werking op 5 februari 2016. Wijzigingen in de klachtenprocedure zijn voorbehouden.